+90242 424 82 91
Sosyal Medya Hesaplarımız

INTER SULPHURE

INTER SULPHURE

Toprak ıslahı ve pH düzenini ayarlayan etkin bir üründür. Toprağın tuzluluğunu önler ve azaltır. Toprak sıcaklığını ayarlar. Bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar. Yüksek pH ‘dan dolayı toprağın alamadığı makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır.

Bitkilerin hastalıklara karşı direncini arttırır. Bitkilerin protein sentezini yükseltir. Rhizobium bakterilerinin etkinliği, topraktaki aktif kükürt noksanlığında azalır. Kükürt sistein ve methionine aminoasitlerinin bileşimi olduğundan fotosentezi yükseltir.

Garanti edilen içerik:

Toplam kükürt /  S                              950 gr/lt (0-5 mikron)

TOPRAKTAN UYGULAMA          1-2 lt/da

YAPRAKTAN UYGULAMA          80-100 cc/100 lt su


İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksitide, kalıntılar, etkili olmayış vb) sorumluluğundadır.