+90242 424 82 91
Sosyal Medya Hesaplarımız

AGRISALT

AGRISALT

Kullanılan kimyevi gübreler ve bazı organik gübreler zamanla topraklarda tuz fazlalığına sebep olur. Agrisalt, kök bölgesindeki tuzu bağlayarak aşağıya doğru uzaklaştırır. Böylece rizosferdeki EC değeri düşer ve bitki kökleri için uygun bir beslenme ortamı oluşur.

TOPRAKTAN UYGULAMA          1-1,5 lt/da

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksitide, kalıntılar, etkili olmayış vb) sorumluluğundadır.